اتوماسیون یا مکانیزاسیون

شرکت تابان صنعت


مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می‌رساند. نمایان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش خودکارسازی (مکانیزاسیون)، ربات‌های صنعتی هستند. Automation یک گام فراتر از مکانیزاسیون است. در مکانیزاسیون از مجموعه‌ای از تجهیزات مکانیکی استفاده می‌شود که برای انجام فعالیت مورد نظر، نیاز به کمک انسان خواهند داشت. اما از سوی دیگر اتوماسیون نقش انسان را در انجام فرآیند حذف کرده و آن را با برنامه‌ریزی‌های منطقی و دستگاه‌‌های هوشمند جایگزین کرده است. در اتوماسیون صنعتی، کامپیوتر و ماشین به جای انسان تفکر و تصمیم‌گیری خواهند کرد.
PLC:
مخف Programable logic contorerl به معنی برنامه کنترل منطقی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتر به کنتاکتور ها یا رله ها توسط مدار رابط یا اینتر فیس انتقال می دهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نمایید. از PLC می توان در انواع دستگاه ها و کارخانه ها استفاده کرد و مثلاً برای اتوماسیون خطوط تولید کار خانه ها، ایجاد فرآیند اتوماتیک و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحی BMS می توان از PLC استفاده نمود.
نقش PLC در اتوماسیون صنعتی: کنترل بهتر فرآیندهای تولید سرعت و دقت عمل بالا توانایی خواندن انواع ورودی‌ها ی دیجیتال، آنالوگ و فرکانس بالا توانایی انتقال فرمان به سیستم‌ها و قطعات خروجی نظیر مانیتورهای صنعتی، موتور، شیر‌برقی، … امکانات اتصال به شبکه ابعاد بسیار کوچک سرعت پاسخگویی بسیار بالا ایمنی، دقت و انعطاف پذیری زیاد شبکه کردن PLC ها و امکان مدیریت آنها با یک کامپیوتر مرکزی

فرم زیر را جهت دستیابی به ماهرترین تعمیراتی آبگرمکن با پایین ترین قیمت تکمیل نمایید.


شرکت تابان صنعت شرکت تابان صنعت
شرکت تابان صنعت