تماس با ما:
آدرس:
دفتر: زنجان، میدان استقلال، خیابان امام، جنب بانک ملت، شرکت تابان صنعت زنجان(دفتر مرکزی)
کارگاه: زنجان، شهرک صنعتی اشراق، خیابان صنعت ۶
شماره تماس: ۰۹۱۹۲۴۱۳۲۰۵، ۰۹۱۹۲۴۱۳۲۰۶