چرا اتوماسیون صنعتی؟

شاید بتوان گفت اولین چیزی که پس از شنیدن نام اتوماسیون صنعتی به ذهن کارشناسان خبره برق صنعتی خطور می کند، افزایش بهره وری می باشد. چرا که اجرای این مقوله در کارخانه یا کارخانه فرآوری، باعث افزایش میزان و کیفیت تولید از طریق کنترل بهتر تولید می شود. بدین صورت که با کاهش شدید زمان مونتاژ در هر محصول با کیفیت، همزمان با تولید بیشتر ، به تولید انبوه کمک می کند. به زبان ساده حجم تولید را به شدت افزایش می یابد، بدون اینکه کیفیت کاهش یابد. استفاده از این سیستم کیفیت محصول نهایی را نیز افرایش می دهد. بنابراین، برای یک ورودی کار مشخص، مقدار زیادی از خروجی را با بازده زیاد تولید می کند. 

شرکت تابان صنعت

تأمین هزینه بهینه بهره برداری ادغام فرآیندهای مختلف در صنعت با ماشین آلات اتوماتیک، زمان و چرخه تولید را به حداقل رسانده و از این رو نیاز به نیروی انسانی کاهش می یابد. بنابراین در این اوضاع اقتصادی شرکت ها می توانند هزینه تامین نیروی انسانی خود را کاهش دهند. مجددا تاکید می کنم قرار نیست کسی از کار بیکار شود بلکه قرار است از نیروی انسانی برای کارهای مهم تر استفاده شود. 
کاهش هزینه تولید
ترکیب فرآیندهای مختلف در صنعت با استفاده از اتوماسیون همانطور که در بخش قبل ذکر شد زمان تولید را کاهش خواهد داد؛ در کنار این کاهش، نیاز به استفاده از انسان در طول فرآیند نیز کم رنگ‌تر می شود. لذا هزینه‌های ناشی از تولید کالا بدین صورت به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.


شرکت تابان صنعت

برای کاهش چک های معمول اتوماسیون صنعتی نیاز به بررسی دستی پارامتر های مختلف فرایند تولید و بسته بندی را به طور کامل کاهش می دهد. با استفاده از فن آوری های آن، فرایند های صنعتی به طور خودکار متغیرهای فرآیند را با استفاده از تکنیک های کنترل حلقه بسته تنظیم و یا مقادیر مورد نظر را تنظیم می کنند.
افزایش کیفیت کالا
از آن جائیکه استفاده از اتوماسیون دخالت انسان در فرآیند را کاهش خواهد داد، احتمال وقوع خطاهای انسانی نیز به حداقل خواهد رسید. بدین ترتیب کالاهای تولید شده با استفاده از عملکرد تجهیزات اتوماسیون و بازدید دقیق و کنترل آن‌ها از مرحله طراحی تا ساخت، دارای کیفیت بسیار بهتری نسبت به قبل خواهند بود.
افزایش امنیت اتوماسیون صنعتی با جایگزین کردن ماشین‌های صنعتی با انسان‌ها از حضور انسان در محیط‌های خطرناک جلوگیری کرده و بدین ترتیب امنیت محیط کار را بالا خواهد برد.


اتوماسیون صنعتی با توجه به پیشرفت های سریع فن آوری ، کلیه سیستم های پردازش صنعتی ، کارخانه ها ، ماشین آلات ، امکانات آزمایش و غیره از مکانیزه شدن به اتوماسیون صنعتی روی آورده اند. یک سیستم مکانیزاسیون برای بهره برداری از ماشین های دستی که به آن نیاز دارند ، به مداخله انسان نیاز دارد با تکامل فن آوری های کنترل جدید و کارآمد ، کنترل اتوماسیون رایانه ای با نیاز به دقت ، کیفیت ، دقت و عملکرد فرآیندهای صنعتی هدایت می شود.اتوماسیون گامی فراتر از مکانیزه سازی است که باعث می شود از دستگاه های دارای قابلیت کنترل بالا برای فرآیندهای تولید یا تولید کارآمد استفاده شود.